• Velkommen til det faglige netværk om Livelihoods, job og marked

  Netværket er for dig der arbejder med at skabe livelihoods og/eller jobmuligheder for folk, dette især med afsæt i verdensmålet om anstændige jobs og økonomisk vækst. Fokus inkluderer også arbejde med markedstilgange, lokalt samarbejde med virksomheder og tilgange til spare/lånegrupper.

  Netværkene er først og fremmest tænkt som en mulighed for at møde og netværke med andre i det fysiske rum. Gennem netværksmøder har I mulighed for at sparre og udveksle idéer og materialer løbende. Derfor vi vil opfordre alle til at møde op til de planlagte fysisk møder.

  Denne side er en platform der understøtter netværket. Deltagere i netværket kan her dele relevante ideer, arrangementer og materialer.

  • Materialer til deling

   Om forretningsplaner:

   Om Markedsanalyser:

   Om værdikæder:


   Send gerne dokumenter du ønsker at dele til chl@cisu.dk , så uploader vi dem her.

   • Medlemmer i netværket

   • Fra tidligere netværksmøder

    PROGRAM 14-9-2023

    15.30-15.45 Velkomst og præsentation af deltagere

    14.45-17.30: Erfaringsudveksling: vi deler succeser og udfordringer og bliver klogere sammen

    17.30-18.00 Pause

    18.00-19.00 Oplæg ved Karin Wied Thomsen (fra Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Forum for Mikrofinans) -> om at arbejde med jobskabelse, markeder og værdikæder+ efterfølgende diskussion.

    19.00- 19.30: Fælles brainstorm: form og fremtidige aktiviteter i netværket.


    Deling af slides fra mødet:    

    • Gode grunde til at blive Fabo bruger