• Systematisk brug af psykologien til at skabe motivation og engagement hos frivillige

  KURSUSBESKRIVELSE

  En vigtig ressource i enhver forening er de frivillige, som både lægger mange kræfter og meget energi i foreningen. Derudover er de frivillige også en vigtig del af selve foreningen samt kulturen og stemningen heri.  

  Så hvordan og hvor systematisk arbejder jeres forening med at motivere og engagere frivillige? Og hvor bevidste er I om, hvad der motiverer og engagerer de frivillige på et psykologisk plan? I hvor høj grad bruger i den forskning, som peger på, hvorfra motivation, engagement og trivsel kommer?  

  Vi har inviteret psykolog og ph.d. i bæredygtighedspsykologi og bæredygtig trivsel Simon Elsborg Nygaard. Simon har specialiseret sig i psykologiske aspekter af bæredygtighed, bæredygtig trivsel, motivation, engagement og adfærdsændringer.  

  I workshoppen arbejder vi med, hvordan jeres forening kan bruge psykologien til systematisk at fremme motivation og engagement hos jeres frivillige. Ved at stille skarpt på psykologiske faktorer som skaber motivation og engagement, og hvordan I som forening bedst imødekommer de motivationsfremmende psykologiske faktorer, bliver det nemmere at gennemskue hvad der henholdsvis motiverer og demotiverer frivillige. 


  Målgruppe

  Foreninger der består af frivillige, foreninger der arbejder med frivillige, ansatte der arbejder med frivillige, og frivillige der arbejder med andre frivillige.


  Læringsmål

  Key takeaways er indsigt i, hvad der motiverer og engagerer frivillige. Og i forlængelse heraf konkrete psykologiske redskaber, som kan bruges til at skabe motivation og engagement hos de frivillige i din forening.


  Form

  Workshoppen består af oplæg, dialog og øvelser, der skal være praktisk anvendelige. Hele vejen igennem inddrager vi eksempler fra foreningernes arbejde, ligesom vi tager afsæt i konkrete udfordringer og potentialer, som foreningerne bringer på bane, når I arbejder med de psykologiske redskaber i relation til deres egne foreninger.

 • Forberedelse

  I kan forberede jer ved at reflektere lidt over dette spørgsmål enten bare for jer selv - og I er også velkomne til at klikke på det røde felt herunder og dele et par tanker med os andre.

  Hvor har I de største motivationelle og adfærdsmæssige udfordringer i forhold til jeres frivillige?  

 • Gode grunde til at blive Fabo bruger