• Om Verdensmålene

    Tegning af jorden

    Verdensmålene er båret af en stærk vision for vores verden som en helhed, hvor vi som mennesker er indbyrdes afhængige, og hvor alle må bidrage for at gøre den et godt sted at leve  - også for kommende generationer. Alle skal med - ‘ingen skal lades tilbage’, som det hedder i indledningen. 

    Konkret består Verdensmålene af 17 forskellige mål og 169 delmål, der sammen udgør en plan for at løse de største og mest komplicerede globale problemer inden 2030. I de 17 punkter bliver det meget konkret: Fattigdommen skal afskaffes, alle mennesker skal kunne spise sig mætte hver dag, drikke rent vand og trække vejret i ren luft. For at det skal kunne lykkes, må alle arbejde med – i partnerskab for handling – som det hedder i det sidste mål.  

    Som enkeltpersoner kan vi alle bidrage – unge som gamle. Som familie, skoleklasse eller konfirmandhold kan vi gøre andet og mere, når vi handler i fællesskab. 

    Inden I går i gang, så se denne video fra Verdens Bedste Nyheder.