• Velkommen til 'Magt og Social Forandring i Partnerskaber'

  KURSUSBESKRIVELSE (Del af CISU Højskole weekend)

  Magt of Social forandring i PartnerskaberShift the power cartoon

  På dette kursus vil vi drøfte magt og social forankring i partnerskaber.
  Kurset vil delvist være på engelsk, da vi får besøg af Camerounske Liliane Bitong Ambassa som arbejder med 'localization' i Save the Children Alliancen. 
  Vi vil tage afsæt i de aktuelle diskussion om 'Localization' og 'Shift the power' som er pågået i de seneste år. Med inspiration fra 'The Spindle' (et globalt Civilsamfunds netværk) vil deltageren blive præsenteret for et redskab til at have en dialog i sit partnerskab om magt og samarbejdsrelationer. Redskabet hedder "Power and Awareness Tool".  
  Man kan læse om 'The Spindle' her...
  Efter introduktion til dette redskab vil Liliane lave et kort oplæg om magt og relationer i partnerskaber. Og stil slut vil der være plads til en perspektiverende drøftelse. Er "Power and Awareness Tool" relevant I jeres partnerskab, hvordan kan vi arbejde videre med magt og samarbejdes relationer?
  Kurset skulle være en oplagt forberedelse til vores paneldiskussion fra 15.30 - 17.00 om fremtidens partnerskaber... 

  Målgruppe

  Alle medlemsorganisationer med igangværende partnerskaber. 

  Læringsmål

  • Grundlæggede viden om 'Localization' og 'Shift the Power'
  • Kendeskab til "Power and Awareness Tool"
  • Egen refleksion over sine partnerskaber og hvordan man kan arbejde med magt og samarbejdsrelationer.  • Materialer til kurset

 • Videre inspiration

 • Course content in English

  Power and Social Change in Partnerships (Shift the power)

  In this workshop, we will discuss power and social change in partnerships.
  The workshop will be partly in English, as we will have Cameroonian Liliane Bitong Ambassa as a presenter. Liliane works with 'localization' in the Save the Children Alliance.
  We will take as our starting point the current discussion on 'Localization' and 'Shift the power' which has been going on in recent years. Inspired by 'The Spindle' (a global Civil Society network), the participant will be presented with a tool to have a dialogue in your partnership about power and collaborative relations. The tool is called the "Power and Awareness Tool".
  You can read about 'The Spindle' here ...
  After an introduction to this tool, Liliane will make a short presentation on power and relationships in partnerships. And in the end, there will be room for a perspective discussion. Is the "Power and Awareness Tool" relevant in your partnership, how can we work further with power and collaborative relationships?
  The workshop should be an obvious preparation for our panel discussion from 15.30 - 17.00 about the partnerships of the future ...


  Targetgroup:

  All member organizations with ongoing partnerships.


  Learning Objectives

  Basic knowledge of 'Localization' and 'Shift the Power'
  Knowledge of the "Power and Awareness Tool"
  Own reflection on his partnerships and how to work with power and collaborative relationships.