• Vær klar til at søge CISUs nye Climate Change Adaptation Modality

  KURSUSBESKRIVELSE

  Vær klar til at søge CISUs nye Climate Change Adaptation Modality (CCAM)

  Fra 2023 kan I søge CISUs Climate Change Adaptation Modality - en særlig støtteform der målretter sig mod tilpasning til klimaforandringerne. Så hvis I oplever at jeres målgruppe i stigende grad påvirkes af klimaforandringer, som fx tørke, oversvømmelser, afgrøder der ikke opfører sig som de plejer, eller andet. Så er den her nye støtteform relevant for jer at være opmærksom på. 

  Fokus er på hvad denne nye modalitet kan støtte, hvordan den kan samtænkes med Climate Integration Tool og de klassiske metoder til projektdesign som Theory of Change (ToC) og Logical Framework Approach (LFA). Der vil være eksempler og øvelser omkring udvikling af outcomes, resultater og indikatorer, der integrerer klimatilpasning i jeres respektive projekter. 

  I må rigtig gerne deltage med jeres egen case i baghovedet – det gør det hele lidt mere virkeligt.


  Målgruppe

  Alle højskoledeltagere der interesserer sig for klimatilpasning og gerne vil høre mere om CISUs kommende støtteform der specifikt rette sig mod arbejdet med klimatilpasning (climate change adaptation).

  Læringsmål

  Deltagere har fået basal indsigt i CCAM som støtteform, og inspiration til metoder til at designe et relevant projekt til CCAM


 • Gode grunde til at blive Fabo bruger