• Regnskabsaflæggelse og revision

  KURSUSBESKRIVELSE

  Regnskabsaflæggelse og revision - for bevillingshavere i Civilsamfundspuljen og DERF

  På kurset gennemgås følgende:

  • Den danske organisations ansvar for bevillingen
  • CISUs krav til økonomistyring
  • Finansiel rapportering til CISU: Organisationsregnskab og afsluttende regnskab - formater og øvelser
  • Revisionskrav
  Målgruppe

  Primært relevant for personer, der er ansvarlige for økonomistyring og regnskabsaflæggelse i Danmark. Sekundært for projektmedarbejdere m.fl., der ønsker en dybere viden om de krav, der stilles til den økonomiske forvaltning af CISU-bevillinger.

  Læringsmål

  Deltagerne vil efter kurset have kendskab til principperne for god økonomistyring, herunder CISUs krav til økonomistyring. Deltagerne vil også kende de krav, der skal opfyldes ved aflæggelse af regnskab for en projektbevilling fra Civilsamfundspuljen og DERF, herunder krav til revision.


 • Forberedelse

  Orienter jer gerne i forvaltningsvejledningen og regnskabsformaterne inden kurset.

  • Materialer til kurset

  • Gode grunde til at blive Fabo bruger