• God sikkerhedspraksis i vores forening

  KURSUSBESKRIVELSE

  God sikkerhedspraksis i vores forening - Sikkerhedsplanlægning i praksis (for frivillige og ansatte) 

  Kurset omfatter en introduktion til sikkerhed for frivillige og ansatte, samt organisationen selv.

  Som deltager får I gode råd til udarbejdelse af sikkerhedspolitik og procedurer, træningsmuligheder samt erfaringsudveksling, både teori og praksis.

  Kurset vil bestå af oplæg, gruppearbejde og plenum diskussioner.

  Emnerne omfatter bl.a. De fire overordnede sikkerhedskategorier, Foranstaltninger, Duty of Care principperne, Rejsesikkerhedspolitik og Beredskab.

  Målgruppe

  Målgruppen er små, mindre og mellemstore organisationer med rejseaktivitet til partnere m.fl. i udlandet. Kurset er åbent for CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere. 

  Læringsmål

  Sikkerhed er vigtig for alle organisationer, særligt rejsesikkerhed for de som har aktiviteter udenfor landets grænser.

  Deltagerne får en generel indsigt i sikkerhed for frivillige og ansatte, med fokus på rejsesikkerhed, for de rejsende og for organisationen selv.

  Kurset vil give deltagerne mulighed for efterfølgende at udvikle eller styrke det grundlæggende sikkerhedsaspekt i deres arbejde.

  Dette kursus kan tages i forlængelse af heldagskurset "Sikkerhed på rejser - teori og praksis" , men de to kurser kan også stå uafhængigt af hinanden.


 • Gode grunde til at blive Fabo bruger