• Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt?

  KURSUSBESKRIVELSE

  Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt? - Heldagskursus om Project Cycle Management (PCM)

  På weekendkurset, som foregår både lørdag og søndag, vil vi gennemgå de forberedende faser i formuleringen af et civilsamfundsprojekt og have fokus på, hvilke redskaber man kan bringe i anvendelse. Kurset er bygget op om en variation af fælles oplæg og gruppesessioner, hvor vi arbejder med en case.

  På kurset vil vi benytte CISUs Project Guide (2022) og den tilhørende case (Young in the City).

  Metodisk vil kurset kombinere projektredskaberne resultatramme (Logical Framework Approach) og forandringsteori (ToC).

  Under kurset vil vi komme ind på de første tre faser af projektcyklussen:

  1.      en analysefase, der præsenterer redskaber til kontekstanalyse, problemanalyse og aktør-analyser. Denne fase afsluttes ved at træffe et projektvalg.

  2.      en designfase, hvor vi præsenterer redskaber fra forandringsteori (f.eks. at lægge en pathway og at formulere et narrativ) og fra resultatrammen (f.eks. at formulere klare projektmål og resultater).

  3.      en inceptionfase, hvor man begynder at planlægge i detaljer, herunder at lave en monitoreringsplan, et budget og en aktivitetsplan.

  Kurset afholdes lørdag 25. mar i lokalet Hal Koch og søndag 26. mar i lokalet Grundtvig - begge lokaler findes på Vartov, Farvergade 27.


  CISUs Project Guide er lagt på et særskilt læringsside, hvor I kan hente guiden og casen. Fra dette site vil der også på sigt blive lagt uddybende redskaber og tilgange op til at arbejde med projekt design. Det vil således være en læringsside som vel være oplagt at dele med partnere (hvorfor siden også er på engelsk). 

  Kurset kan med fordel ses i sammenhæng med kurserne "Monitorering, Evaluering og Læring" 12-13. april og "Det gode projektbesøg" 19. april, men man kan også sagtens deltage i kurserne enkeltvis.

  Målgruppe

  Weekendkurset er for nye medlemsorgansationer og nye ansatte og frivillige i eksisterende medlemsorgansationer.

  Læringsmål

  • Deltagere vil få indblik i de typiske faser i planlægning og design af et projekt; fra analyse, valg af strategi, til design og beskrivelse af projektet. 
  • Ved brug af en case vil deltagere anvende forskellige redskaber til faserne i projektcyklussen.


 • Materialer

 • Forberedelse

 • Gode grunde til at blive Fabo bruger

 • Mød underviserne