• Økonomistyring - fra budget til rapportering af projekter

  KURSUSBESKRIVELSE

  Økonomistyring - fra budget til rapportering af projekter - Cases og værktøjer til økonomistyring af projekter/bevillinger med partnere

  Fokus er en gennemgående case (fra budget til rapport) og gruppearbejde med at anvende værktøjerne i praksis.

  Kurset omfatter gennemgang af de vigtigste begreber og værktøjer, herunder følgende mner:                                                                                                           

  • Grundlæggende begreber, principper og metoder i regnskab og bogholderi. 
  • Relation mellem projektbudgetter og organisationernes eksisterende bogførings- og regnskabssystemer.
  • Økonomistyring: Funktionsadskillelse, forretningsgange og revisors rolle.
  • Afstemninger, periodeafgrænsninger og valutakurser.
  • Rapporteringer mellem partnerne og til donorer. 

  Målgruppe

  For CISUs medlemsorganisationer og bevillingshavere, der ønsker at opbygge eller styrke økonomistyring af projekter. Kurset er for alle (frivillige, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere m.fl.)

  Læringsmål

  Deltagerne får indsigt i økonomistyring af projekter via begreber og værktøjer samt praktisk erfaring via øvelser og gruppearbejde.

  Kurset er særligt relevant for ikke-økonomer, men også for økonomer uden erfaring med projektøkonomi. • Gode grunde til at blive Fabo bruger